Samtal

Med barn, tonåringar & vuxna

Jag har stor erfarenhet av sorgbearbetning och krishantering och har samtalat med barn, tonåringar och vuxna i över 30 år. Idag har jag egen samtalsmottagning där jag erbjuder samtal i en avslappnad och trygg miljö i Gamla Stan. Ingenting skall kännas för svårt eller konstigt att prata om. Om så önskas erbjuder jag även samtal via Skype och FaceTime.

Mitt mål är att våra samtal skall vara personliga och därför utformar vi samtalen utifrån dina behov. Det är du och dina känslor som är i fokus. Samtalen är till för att hjälpa dig att reflektera, förstå, acceptera och bearbeta. Jag ser våra samtal som ett samarbete och är därför alltid aktiv och engagerad under våra samtal. 

Jag erbjuder samtal till:

 • Barn
 • Tonåringar
 • Vuxna

"Eva har verkligen hjälpt mig komma längre i min sorg och visa mig att den kommer att övergå till en kärlek och värme. I stunden när man mist en familjemedlem är det svårt och se men Eva har med sin erfarenhet och kunskap kunnat förklara för mig på ett professionellt och personligt sätt att jag kommer att må bättre och minnas min familjemedlem genom fina och roliga minnen istället för att känna smärtan som man gör i början. Eva har fått mig att känna mer hopp för mina känslor och min framtid. Jag rekommenderar starkt att prata med Eva för att bearbeta och förstå sin sorg."

- Viktor | 17 år

Handledning

För chefer & personal

Handledning erbjuds till chefer, kuratorer och personal på arbetsplatser, både individuellt och i grupp. Under handledningarna är målet att stärka allas yrkeskompetens, belysa var och ens personlighet och mångfald i teamet men utifrån en gemensam värdegrund och ett gemensamt förhållningssätt. Handledning skall tydliggöra hur man arbetar och samarbetar i ett team.

Jag anser att man som handledare skall hjälpa teamet att se möjligheterna och inte bara fokusera på hinder. Man skall belysa vad teamet faktiskt åstadkommer för att skapa en positiv 'BOOST'. Organisationsfrågor och eventuell frustration kring sådana frågor måste man ta tag i om det stör arbetet, men om sådana frågor tar över handledningen bör man bryta ut dessa och behandla dem separat.

Kontakta mig och beskriv vad just ni söker för handledning.

Jag erbjuder handledning inom:

 • Palliativ vård
 • Teamsamarbete
 • Konflikthantering

"Handledning för arbetsgruppen med fantastiska kurator Eva Gerger! Men som de mesta nu i Coronatider fick den bli digital, vi tackar Eva och dagens teknik för ett peppande möte." 

- ASIH Tyresö | Stockholm

Utbildning

För chefer & personal

Jag brinner för den palliativa vården och kommer gärna till er arbetsplats om ni behöver repetera eller fördjupa era kunskaper om den palliativa vården i sin helhet eller inom något specifikt område såsom exempelvis anhöriga, dödsprocessen, bemötande och kommunikation.

Kontakta mig och beskriv vad just ni söker så kommer vi överens om ett upplägg för er utbildning.

Jag erbjuder utbildning inom:

 • Palliativ vård 
 • Helhetssyn på patienten i vården
 • Teamsamarbete
 • Krishantering
 • Anhöriga
 • Barn som anhöriga
 • Dödsprocessen
 • Sorgprocessen & sorgbearbetning
 • Förhållningssätt & kommunikation

"TACK för konstruktiva utbildningsdagar!"

- LAH Lasarettet | Enköping

Föreläsning

Inom vård & omsorg

Under mina föreläsningar förmedlar jag kunskap och ger er verktygen för att kunna bemöta människor i sorg och kris. Sorg och död är tabubelagt i vårt samhälle. Därför saknas kunskap om hur man bör bemöta människor som drabbas av sorg. Som föreläsare har jag blivit anlitad att föreläsa för LSS-handläggare, hemtjänstföretag, ST-läkare, distriktsläkare, biståndshandläggare på kommunen, personal inom psykiatri samt för personal inom onkologi.

Kontakta mig och beskriv vad ni önskar att jag föreläser om så kommer vi överens om ett upplägg för er.

Jag erbjuder föreläsning inom:

 • Palliativ vård
 • Sorg
 • Krishantering
 • Anhöriga
 • Barn som anhöriga
 • Kommunikation
 • Min bok; PRATA med barn i sorg

Evas sätt att berätta om hur man sörjer blir så tydligt och berörande. Hon använder så bra metaforer, som när hon pratade om att man inte ska fly från sin sorg och berättade om sorgen som en glasbit som måste slipas mot hjärtat."

- Anonym | Åhörare under föreläsning

Samtalsgrupper

För sörjande

Jag har lett ett stort antal samtalsgrupper för sörjande såsom samtalsgrupper för vuxna som mist sin livspartner och för barn i sorg som mist en förälder.

Det är ofta av stor betydelse att få träffa andra som går igenom samma sak. Även om man gör olika i sorgen så är det ofta väldigt positivt att få möta de som verkligen förstår vidden av vad det innebär att ha förlorat någon. Samtalen blir ofta tunga de första träffarna för att sedan bli lättsamma, peppande och stärkande.

Jag erbjuder samtalsgrupper för:

 • Barn
 • Tonåringar
 • Vuxna

"Önskar att alla som mist någon fick vara med i en sådan här grupp."

- Anonym | Deltagare i samtalsgrupp

Vad kan jag göra för Dig?